Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - minėjo visi rajono kampeliai. Pagerbti labiausiai savo kraštui nusipelnę žmonės, bažnyčiose aukotos šv. Mišios už Lietuvą, jos žmones, laisvę, aplankyti signatarų kapai.

1

Vasario16

„Praeities dvasia ir praeities auka įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“. Prezidentas Antanas Smetona

Mieli Šakių krašto žmonės,

nuoširdžiai sveikinu Vasario 16-osios – stiprybės, drąsos ir vilties dienos – proga. Linkiu puoselėti bendrumo jausmą, tegul niekada mūsų neapleidžia pilietiška dvasia, tolerancija vieni kitiems. Išlikime verti mūsų siektos laisvės kainos ir išsaugotų istorijos vertybių. Kovų už nepriklausomybę dovanos – mus visus vienijanti idėja, atgimimas, meilė, laisvė, išmintis, drąsa. Branginkime jas ir vieni kitus. Gražios šventės Jums ir Jūsų artimiesiems.

 

Pagarbiai

Rajono savivaldybės tarybos narys,

l.e. mero pareigas Juozas Puodžiukaitis

2017 m. vasario 10 d. Zanavykų muziejus šventė savo atkūrimo 30 metų veiklos sukaktį.
Zanavykų muziejaus kolektyvą su gražiu jubiliejumi atvyko pasveikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos atstovai, kiti svečiai. Laikinai Šakių rajono savivaldybės mero pareigas einantis Juozas Puodžiukaitis už rūpinimąsi krašto kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimu padėkos raštus įteikė Zanavykų muziejaus specialistei Elvyrai Jakienei, buvusiam muziejaus vadovui, muziejininkui Vidmantui Dėdynui bei Zanavykų muziejaus direktorei Rimai Vasaitienei.
muziejus jp

Sveikinimo žodį pasakė ir Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius.

muziejus rj

 

 

LVŽS pirmininkas Raimondas Januševičius (dešinėje) dalyvaus balandžio 23 d. vyksiančiuose Šakių rajono savivaldybės tarybos nario - mero rinkimuose.

 

Esu šakietis, čia baigiau mokyklą, čia ir grįžau,  baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją. Visa mano darbinė veikla susijusi su žemės ūkiu ir kaimu. Pradėjau darbą gamyboje eiliniu specialistu, įgavau partirties, vėliau nepabijojau imtis savarankiškai ūkininkauti. Ūkininkaudamas laimėjau LR žemės ūkio rūmų skelbtą konkursą ir pradėjau  atstovauti  Šakių rajonui. Man visada rūpėjo žmonių problemos, pastebėjau, kad tik susibūrus į bendruomenę tampa lengvesnė kaimo žmonių rūpesčių našta. Tuo metu rajone kūrėsi modernūs  ūkiai, jiems reikejo kvalifikuotos pagalbos, reikėjo ginti ir atstovauti jų interesams, tad veiklos netrūko.

Pastebėję mano iniciatyvuma,  Šakių rajono žemdirbiai pasiūlė man tapti Šakių rajono žemdirbių asociacijos pirmininku, o vėliau imti ir vadovauti Šakių ūkininkų sąjungai. Buvau renkamas į rajono savivaldybės tarybą. Dirbau Ūkio komitete. Savivaldybės meras Juozas Bertašius pasiūlė mane dirbti jo  padėjėju ryšiams su kaimo bendruomenėmis ir žemdirbiais.  Visada būdamas šalia žmonių, spręsdamas žemdirbių problemas  pastebiu, kad Seime yra silpnai atstovaujama Lietuvos kaimui.  Mane jaudina didelė atskirtis tarp regiono ir didžiųjų miestų, kur suplaukia visos pagrindinės investicijos. Manau, kad žemės ūkis turi tapti strategine  šaka.  Svarbiausia problema žemės ūkyje – iškreiptos  rinkos sureguliavimas.

Važinėdamas po kaimus pastebiu, kaip jie nyksta. Čia ne vien savivaldybės problema, sudarykime žmonėms sąlygas, kad jie nenorėtų bėgti iš kaimo, kad jiems būtų prieinamos socialinės, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugos. Apmaudu, kad lig šiolei per mažai vertinami kaimo šviesuoliai, visuomenininkai. 

Šiandien savivalda yra tik skambus žodis. Realiai ji neturi jokių galių. Reikia suteikti daugiau savarankiškumo  savivaldybių taryboms bei bendruomenių taryboms.

Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius liepos 11 dieną dalyvavo Plokščių miestelio jubiliejinėje šventėje „Plokščiams 345“. Šventės metu buvo atidengta skulptūra, prie įvažiavimo į poilsiavietę bei įteiktas padėkos raštas Plokščių bendruomenei ir ją įprasminančioms moterims - mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei N.Bitinienei, seniūnei L.Miliūnienei, bendruomenės centro pirmininkei D.Kazakauskienei.

 

 

 

Mielieji Šakių krašto žmonės, minime Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, dieną. Liepos 6-oji aukso raidėmis įrašyta į mūsų tautos istoriją – tai Lietuvos valstybingumo pradžia. Ši data mums primena šimtmečių istoriją, kuria turime didžiuotis ir ją branginti. Karaliaus Mindaugo puoselėta tautos vienybės idėja suteikė stiprybės mūsų mažai valstybei eiti į ateitį, pamažu skleisti vystymosi, klestėjimo ir brendimo žiedus. Be liepos 6-osios dienos nebūtų nei Vasario 16-osios, nei Kovo 11-osios.
Šios prasmingos mūsų tautai šventės proga linkiu Jums, mielieji, santaikos ir darnos, meilės ir pagarbos savo Tėvynei.

Pagarbiai

Meras Juozas Bertašius

 

Ne kardo reikia šiandien – Valios
Išsaugoti vertybę Tautos solidarumo!
Galia – ne rankose Karaliaus –
Kiek davėm Lietuvai, tiek patys turim...
    (D.Rekis)

 

 

    Prieš 25-erius metus lietuvių tauta, būdama labai vieninga ir stipri, įvykdė tai, ko daugybę metų kantriai ir pasiaukojamai siekė tautos tėvai ir seneliai – iškovoti teisę turėti nepriklausomybę...
    Kartu su teise įgijome ir pareigą – pareigą nešti per pasaulį Lietuvos vėliavą – garbingai nešti, įveikiant kartu einančius sunkumus, nesuklumpant ant nepriteklių slenksčio, nepasimetant kantrybės ir ištvermės stygiaus kryžkelėse...
    Įveikėm, nesuklupom, nepasimetėm... Gal ne visiems tai buvo lengva... Gal kai kurie norėjo greitesnio kelio... Bet šiuo metu, kai mums artimų šalių žemes drebina grėsmės ir baimės, savos tautos susitelkimas ir laisvės didingumo dvasia yra ir turi būti itin stipri... Ir visada...
    O ir jauno, beveik kartu su nepriklausomybe gimusio poeto žodžiai nėra tušti ir beprasmiai – kiek davėm Lietuvai, tiek patys turim...
    Su artėjančia Kovo 11-ąja, gerbiami Šakių krašto žmonės!

Meras Juozas Bertašius