Nuo birželio 5 dienos rajono savivaldybės administracijoje nedirba vyresnysis specialistas Robertas Kazimieras Čiulkinys. Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius padėkojo buvusiam civilinės saugos specialistui už beveik keturis dešimtmečius, atiduotus vietos savivaldos institucijoms, už kruopštumą ir atsakingumą, už pareigingumą ir tikrą valstybės tarnautojo statuso suvokimą. R. K.Čiulkinį pasveikino ir Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas V. Rekešius.