Sudarge paminėta 42-oji Kalbos diena, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo ir lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo 110-osioms metinėms. Renginys prasidėjo knygnešio kunigo Martyno Sederevičiaus kapo miestelio kapinėse lankymu. Čia apie iškilųjį kraštietį kalbėjo mokytoja Alberta Dragūnaitienė, Seimo narys, kalbininkas Arvydas Vidžiūnas, poeto Justino Marcinkevičiaus eiles skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Vėliau Kalbos dienos dalyviai, nepabūgę lietaus ir vėjo, aplankė Sudargo piliakalnius. Po to visi rinkosi Sudargo miestelio centre, prie „Plunksnelės“ – simbolinio akmens, skirto kalbos sergėtojams. Čia susirinkusius sveikino Sudargo seniūne Rita Grigaitienė, mintimis dalinosi mokytoja Irena Prūsaitienė, Sudargo pPo šventų mišių, kurias miestelio bažnyčioje už gimtąją kalbą ir kalbininkus aukojos klebonas V. Golinas, Kalbos dienos dalyviai susirinko etnografinėje suvalkiečio sodyboje Pervazninkuose. Čia buvo prisimintas K. Donelaitis ir lietuviško žodžio kelias.

 

Renginyje pasirodė Kudirkos Naumiesčio teatro „Savi“ artistai (vadovė – kultūros centro direktorė Laima Mockevičienė), Gelgaudiškio kultūros centro jaunieji šokėjai (mokytoja Edita Balčiūnienė). Kalbos dienos dalyvius sveikino rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, pranešimus skaitė kraštiečiai - Šiaulių universiteto profesorė Giedrė Čepaitienė, A. Vidžiūnas, „Žiburio“ gimnazijos mokytoja Danutė Aniulienė. Pranešėjai kalbėjo apie knygnešius, K. Donelaičio „Metų“ kalbą, apie tai, kaip šį poetą supranta jaunoji karta. Tarmiškai į susirinkusius kreipėsi Šakių „Varpo“ mokyklos etnokultūros būrelio narė Justė Jakaitytė (vadovė Rima Vasaitienė). Renginį vedė savivaldybės mero pavaduotoja Rima Rauktienė.