Sekmadienis, birželio 22 –oji, šv. Jono Krikštytojo parapijai buvo ypatinga diena – buvo paminėtas klebono kun. Sigito Matusevičiaus 25–asis kunigystės jubiliejus ir vikaro kun. Armino Lukoševičiaus išleistuvės į mokslus Romoje. Taip pat buvo minimi tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai ir Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (devintinės).

 

Šventose Mišiose dalyvavo ir Šakių evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas.

Šv. Mišių pabaigoje vyko devintinių procesija, parapijos maldos grupės buvo papuošusios altorius bažnyčios šventoriuje. Pasibaigus iškilmėms, prasidėjo sveikinimai. Klebonui S. Matusevičiui ir vikarui A. Lukoševičiui dėkojo Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, parapijos bendruomenės nariai ir daugybė kitų svečių.
Vėliau visų laukė šventinė agapė parapijos namuose.