(tęsinys)

  Rajono savivaldybė parengė projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro rūmų restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Įgyvendinant šį projektą 1358,5 kv. m plote atlikta vidaus ir išorės rekonstrukcija, daugiau kaip 20 tūkst. kv. m plote atkurtos dangos ir želdynai, įrengti lauko tinklai.
  Šio projekto darbų vertė – 4 mln. 581,6 tūkst. litų. Savivaldybė iš biudžeto prisidėjo daugiau kaip 690 tūkstančių litų.
  Kitas projektas – „Gelgaudiškio dvaro sodybos rekonstravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms. Antras etapas“. Įgyvendinant jį rekonstruoti Gelgaudiškio dvaro sodybos oranžerijos ir kumetyno pastatai, sutvarkyta aplinka, buvusiame kumetyne sukurta infrastruktūra viešbučio įrengimui, oranžerijoje – maitinimo paslaugų teikimui. Minėto projekto vertė – daugiau kaip 3 mln. 700 tūkst. litų, savivaldybės indėlis projekte – vienas milijonas 250 tūkstančių litų. Be to, atlikti Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro rūmų patalpų interjero dekoro, krosnių lipdybos dekoro tyrimų, konservavimo, restauravimo darbai už 585,2 tūkst. litų, savivaldybės lėšos – 90 tūkst. litų. Bendra šių projektų darbų vertė yra 8 mln. 866,8 tūkst. litų. Savivaldybės lėšų suma – daugiau kaip du milijonai litų.


   Noriu priminti, kad Gelgaudiškio dvaro projektas įgyvendintas perėmus jį iš buvusios Marijampolės apskrities administracijos ir dėl to mūsų savivaldybė privalėjo sumokėti pridėtinės vertės mokestį – daugiau kaip vieną milijoną litų, nors savivaldybė nėra PVM mokėtoja. Kitokio pasirinkimo nebuvo.
   Šiuo metu Šakių rajono savivaldybė kartu su Jurbarko rajono savivaldybe pradėjo rengti projektą „Panemunių parkų ekologinio (pažintinio) ir viešojo aktyvaus poilsio infrastruktūros tvari plėtra“, kurio tikslas – lyno keliu sujungti Gelgaudiškio dvarą su Panemunės pilimi.
   Kitas svarbus projektas „Mažųjų miestelių diversifikacijos galimybės Kiduliuose“. Jo įgyvendinimo metu rekonstruotas 741 kv. m Kidulių dvaro rūmų pastatas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams. Pastate įrengta biblioteka, salė renginiams, konferencijų salė, administracinės patalpos, rūsyje – patalpos jaunimo organizacijoms. Pastatyta katilinė, šalia pastato įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkyta aplinka, įrengtas lauko apšvietimas, takeliai, suoliukai, suformuotos žaliosios erdvės. Rekonstruota lauko terasa (belvederis), pritaikyta lauko renginių organizavimui. Ši terasa yra viena iš gražiausių ir unikaliausių dvaro rūmų dalių. Minėto projekto bendra vertė – du milijonai 465 tūks. litų, savivaldybės lėšos – 235 tūkst. litų. Gaila, kad daugelis Kidulių dvaro pastatų yra privatizuoti, todėl ir jų restauravimo (atstatymo) galimybės miglotos, išskyrus svirno pastatą. Šiuo metu ant jo uždėtas laikinas stogas, rengiamasi pateikti paraišką svirno restauracijai.
   Rajone įgyvendinamas Kriūkų kraštui svarbus projektas - kultūros paveldo – Sviatošino dvaro išsaugojimas ir sutvarkymas. Likviduota avarinė pastato būklė, uždengtas dvaro stogas. Projekto darbų vertė – apie 600 tūkst. litų, savivaldybės skirtų lėšų suma – apie 30 tūkst. litų.         
   Dar vienas svarbus projektas – „Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčios rūsio pritaikymas parapijos reikmėms“. Miesto Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčios rūsyje įrengta šarvojimo salė, praplatintas įėjimas į rūsį. Pirmame aukšte įrengtos pagalbinės patalpos. Šarvojimo sale gali naudoti vietos bendruomenės nariai. Bendra šio projekto vertė yra apie 600 tūkst. litų, savivaldybės indėlis – apie 30 tūkst. litų.
   Kitas svarbus projektas – „Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui“. Sutvarkyti trys piliakalniai, esantys Burgaičių ir Grinaičių kaimuose. Prie piliakalnių įrengtos pavėsinės, vaikų žaidimo aikštelės, laiptai, rodyklės, takai, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Bendra šio projekto vertė – daugiau kaip vienas milijonas litų, savivaldybės lėšos projekte – per 172 tūkst. litų.
   Bendraujant su žmonėmis tenka išgirsti įvairių nuomonių dėl atstatomų kultūros paveldo objektų reikšmės mūsų kraštui. Daugelis čia gyvenančių ar pasisvečiuoti atvykstančių žmonių mano, jog šie atgimę pastatai mums primena istoriją, yra svarbūs jaunimui ir ateities kartoms. Šie dvarai, kiti kultūros objektai restauruoti ne dėl restauravimo, o yra pritaikyti bendruomenės praktinėms reikmėms, yra svarbūs turizmo traukos objektai. Be to, rūpestis  kultūros paveldu rodo aukštą mūsų kultūros suvokimo lygį.
   Aš sutinku su daugelio žmonių nuomone, kad dvarai turi būti prieinami visiems mūsų krašto žmonėms ir čia atvykstantiems svečiams, tačiau visi kartu turime ieškoti kelių, kad šie kultūros objektai būtų kiek galima gyvesni, savo veikla pritrauktų lėšų, kad patys galėtų prisidėti prie infrastruktūros išlaikymo, nes savivaldybė iš rajono biudžeto nepajėgi skirti visų reikalingų lėšų šių objektų priežiūrai ir išlaikymui.

Pagarbiai, Juozas Bertašius