Artėja Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, naujųjų, 2014-2015 mokslo metų, pradžia. Visiems gerai žinoma, kad švietimas yra valstybės savivaldybėms deleguota funkcija, kurią savivaldybės ir įgyvendina. Mūsų rajono švietimo sistemos bazė –gana gausi ir pakankamai gerai sutvarkyta bei prižiūrima. Daugelio mokyklų pastatai renovuoti ir jose mokymosi sąlygos tikrai geros. Vien per pastaruosius trejus metus į švietimo įstaigų pastatų  renovaciją investuota daugiau kaip 11 milijonų litų, savivaldybės lėšos sudaro per 3 milijonus litų. Sutvarkytos Šakių „Varpo“ mokykla, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Plokščių mokykla- daugiafunkcis centras, Sintautų pagrindinė mokykla. Šiuo metu vyksta darbai Kriūkų ir Lekėčių mokyklose, vidaus darbai turi būti baigti iki rugsėjo 1-osios. Šios dvi švietimo įstaigos per artimiausius metus turėtų tapti mokyklomis-daugiafunkciais centrais.

 

 

     Mūsų rajone yra trys pilnos gimnazijos – Lukšių Vinco Grybo, Griškabūdžio ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, viena išgryninta Šakių „Žiburio“ gimnazija, aštuonios mokyklos, kurios dirba pagal pagrindinių mokyklų ugdymo programą, viena- Žvirgždaičių- progimnazija, viena Gelgaudiškio specialioji mokykla, kuri nuo naujųjų mokslo metų vadinsis „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras, ir, žinoma, viena mokykla-daugiafunkcis centras Plokščiuose. Rajone veikia trys savarankiški vaikų darželiai bei ikimokyklinės ugdymo įstaigos prie Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Lukšių Vinco Grybo bei Griškabūdžio gimnazijų ir Sintautų pagrindinės mokyklos. Be to, dirba ir Pedagoginė-psichologinė tarnyba. Prie Šakių „Varpo“ mokyklos yra Siesartėnų skyrius, prie Sintautų pagrindinės mokyklos – Beržynų skyrius, prie Griškabūdžio gimnazijos įsteigtas Barzdų skyrius, o prie Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos – Panovių skyrius.
     Mes didžiuojamės aukšta mūsų rajono švietimo įstaigų mokytojų kvalifikacija. Mokyklose dirba 5 ekspertai, 136 metodininkai, 306 vyr. mokytojai ir tik 81 mokytojas. Vaikų darželiuose darbuojasi du auklėtojai metodininkai, 51 vyr. auklėtojas ir 9 auklėtojai. Visai šiai sistemai funkcionuoti būtinos didelės lėšos. Valstybė mokytojų atlyginimams, mokymo ir kitoms programoms skiria, priklausomai nuo mokinių skaičiaus, per 21 milijoną litų mokinio krepšelio lėšų. Savivaldybė iš biudžeto skiria daugiau kaip 15 milijonų litų, o tai sudaro per 50 proc. visų į rajono biudžetą per mokesčius surenkamų lėšų. Šios lėšos skiriamos visų mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų pastatų išlaikymui (šildymui, elektrai, vandeniui, valgykloms ir ten dirbančių žmonių darbo užmokesčiui, vaikų darželių auklėtinių maitinimui ir ten dirbančiųjų atlyginimams, geltonųjų autobusiukų, o tokių rajone yra 18,  išlaikymui). Vienu žodžiu, visos švietimo sistemos aptarnavimui, visos ūkinės veiklos funkcionavimui.
     Noriu mintimis pasidalinti apie projektą „Lyderių laikas 2“, kurį koordinuoja Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Nijolė Bitinienė. Šį projektą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija. Manau, kad minėtasis projektas buvo naudingas jo dalyviams, nes įtraukė bendrauti ir bendradarbiauti visą būrį švietimo darbuotojų, socialinių partnerių. Mano manymu, projekto dalyviai vertina Formaliosios lyderystės magistrantūros studijas ir, žinoma, Neformaliąsias lyderystės studijas. Manyčiau, kad projekto „Lyderių laikas 2“ nauda yra didelė ir savivaldybės švietimo bendruomenei, esu įsitikinęs, kad savivaldybėje ir toliau reikia įgyvendinti švietimo lyderystės idėjas, kurios padeda gerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir jų bei mokytojų savijautą mokyklose, ugdo kūrybiškumą ir skatina naujas švietimo bendruomenės iniciatyvas.
     2013-2014 mokslo metais mūsų savivaldybės mokyklose brandos atestatus gavo 297 abiturientai. Pagrindinės švietimo sistemos problemos – tos pačios, kaip ir kiekvienais metais. Visų pirma, tai mokinių skaičiaus mažėjimas. 2013 m. rugsėjo 1 d. į mokyklas atėjo 4160 mokinių, o 2014 m. gali ateiti tik 3950 moksleivių, 210 mokinių mažiau nei pernai. Mokyklose, išskyrus Šakių „Žiburio“ gimnaziją, sunkiai sekasi sukomplektuoti pilnus klasių komplektus. Mažėjant mokinių skaičiui neišvengiamai mažėja ir mokytojų darbo krūvis, drastiškai mažėja ir atlyginimai. Mano giliu įsitikinimu, kaimiškuose rajonuose mokinio krepšelio lėšos turi būti didesnės bent 30 proc., kad mokytojas galėtų gauti už darbą normalų, o ne „ubagišką“ atlyginimą. Toks valstybės požiūris į pedagogą yra nepakankamas ir turi būti skubiai keičiamas. Pedagogas nepriklausomai nuo darbo krūvio turi gauti padorų atlyginimą, kad galėtų išlaikyti šeimą ir pats būtų sotus.  Mano nuomone, mokytojas yra valstybės ateities kalvis ir juo turi būti deramai pasirūpinta.  Savivaldybė deda visas pastangas, kad įvykdytų savo įsipareigojimus švietimo bendruomenei. Tokių pat sprendimų mes laukiame ir iš valstybės – Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos.
     Žurnalas „Reitingai“ parengė Lietuvos savivaldybių reitingą pagal 30 švietimo kriterijų. Jis atskleidžia, kurios šalies savivaldybės švietimui skiria daugiausia dėmesio. Mūsų savivaldybė yra pirmajame daugiausia dėmesio ir atliktų darbų bei priimtų sprendimų švietimui skiriančių savivaldybių dešimtuke Lietuvoje. Tai, žinoma, labai aukštas ir malonus įvertinimas.
     Greitai Rugsėjo 1-oji, nuo mokinių klegesio atgis miestai ir kaimai. Šios gražios šventės proga noriu iš širdies visus pasveikinti, palinkėti mokytojams kantrybės, tikėjimo šviesesne ateitimi, sveikatos. Sveikinu ir mokinius, jų tėvelius, visą švietimiečių bendruomenę. Tikiu, kad kartu sulauksime viltingesnės ir gražesnės ateities.
Su pagarba,
Meras Juozas Bertašius