Šiame straipsnyje norėčiau pakalbėti apie gyvybiškai svarbų dalyką – vandenį, juolab kad be kokybiško vandens Žemėje negalima jokia gyvybė, ypač kai kalbame apie geriamąjį vandenį.
Man nuolat tenka išklausyti gyventojų priekaištus dėl nepatenkinamos vandens kokybės įvairiose rajono vietovėse ir, žinoma, priekaištus, skirtus uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ vadovybei. Tenka pripažinti, kad dalis priekaištų dėl vandens kokybės yra pagrįsti, nes mūsų rajono vandenvietėse yra viršijama leistina geležies norma ir vandens vartojimas, jeigu nebūtų valymo įrenginių, yra negalimas.

 

 

UAB „Šakių vandenys“ nuolat yra rajono savivaldybės tarybos ir administracijos dėmesio centre. Stengiamės kiek įmanoma operatyviau šalinti pasitaikančius gedimus, atsižvelgdami į finansines galimybes (biudžeto) įrenginėjame naujus gręžinius bei vandens kokybės gerinimo įrangą. Labai greitai tai padaryti visose gyvenvietėse ir kaimeliuose neįmanoma, nes visus darbus reikia atlikti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Europos Sąjunga šiems tikslams lėšų neskiria.
Rašydamas apie UAB „Šakių vandenys“ neturiu jokio tikslo teisinti jų vadovus dėl darbo broko, tačiau noriu, kad Jūs, gerbiami rajono žmonės, žinotumėte, kokius darbus ir kokius projektus įgyvendino mūsų savivaldybė per laikotarpį nuo 2000-ųjų metų iki šių dienų.
Šiandien rajone turime 70 veikiančių vandenviečių. Dalis jų priklauso privatiems asmenims arba žemės ūkio bendrovėms, UAB „Searimner“, UAB „Lekėčiai“ ir kt. Iš viso rajone yra vienuolika vandenviečių, kurių neeksploatuoja „Šakių vandenys“. Be to, savivaldybė per minėtą laikotarpį iš privačių tiekėjų išpirko šešias vandenvietes už 270 tūkst. litų.
Per dešimt metų rajono savivaldybėje Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės bei UAB „Šakių vandenys“ lėšomis įrengta 15 vandens gerinimo įrenginių, 18 artezinių vandens gręžinių, pastatyta keturiolika naujų ir rekonstruotų valymo įrenginių.
Didžiausią įtaką vandentvarkos ūkio atnaujinimui rajone turėjo Nemuno vidurupio baseino vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros projektai (I-IV paketai).
Pirmas paketas – „Šakių projektas“, bendra jo vertė – 39,6 mln. litų. Europos Sąjungos paramos lėšos – 15,8 mln. litų, nacionalinio biudžeto lėšos – 23,8 mln. litų. Projekto metu renovuoti Šakių ir Lukšių valymo įrenginiai, pastatyti Išdagų ir Lukšių vandens gerinimo įrenginiai, nutiesta 23,5 km nuotekų tinklų bei 13,7 km vandentiekio tinklų.
Antras paketas. Bendra projekto vertė – 16,5 mln. litų. ES paramos lėšos – 13,8 mln. litų, nacionalinio biudžeto lėšos – 1,03 mln. litų, savivaldybės lėšos – 850 tūkst. litų, UAB „Šakių vandenys“ lėšos – apie 180 tūkst. litų. Projekto metu renovuoti Kudirkos Naumiesčio nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 11,9 km nuotekų bei 4,1 km vandentiekio tinklų Kudirkos Naumiestyje bei 3,9 km Šakių mieste.
Trečias paketas. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtras Šakių rajone (Kriūkuose, Joginiškiuose, Plokščiuose, Kiduliuose, Kaimelyje, Šiaudinėje, Judriuose, Bliuviškiuose, Patašinėje, Lekėčiuose). Bendra projekto vertė – 27,1 mln. Lt, ES lėšos – 22,6 mln. Lt, nacionalinio biudžeto lėšos – 2,7 mln. Lt, savivaldybės lėšos – 1,4 mln. Lt, UAB „Šakių vandenys“ lėšos – 454 tūkst. Lt. Projekto metu renovuoti Lekėčių bei pastatyti nauji Kidulių, Griškabūdžio, Plokščių, Kriūkų nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 25,5 km nuotekų bei 8,0 km vandentiekio tinklų.
Ketvirtas paketas. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškyje“. Bendra projekto vertė – 11,4 mln. Lt, savivaldybės lėšos – per 480 tūkst. Lt. Projekto metu bus nutiesta 1,6 km vandentiekio bei 7 km nuotekų tinklų bei pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.
Savivaldybės Ūkio skyrius 2011-2012 m. įgyvendino projektą „Panovių kaimo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kurio metu pastatyti Panovių kaimo nuotekų valymo įrenginiai bei vandens gerinimo įrenginiai. 2013-2014 m. savivaldybės lėšomis atliktas Būblelių vandens gerinimo įrenginių remontas už 71,4 tūkst. litų. Įrengti nauji arteziniai gręžiniai Liepalotuose (60 tūkst. litų), Lekėčiuose  (77,4 tūkst. litų). Šiuo metu atliekami remonto darbai Šakių vandens nugeležinimo stotyje (102,4 tūkst. litų), dar šiais metais bus įrengtas naujas vandens gręžinys Paluobiuose (60 tūkst. litų). Taip pat įgyvendinti projektai „Barzdų miestelio vandens rekonstrukcija“ (209 tūkst. litų), „Katilių vandens kokybės gerinimas“ (385,3 tūkst. Lt), „Vandens kokybės gerinimas Mikytų – Pavilkijo kaimo vandenvietėje (235, 4 tūkst. Lt), „Vandens kokybės gerinimas Šlamų kaimo vandenvietėje“ (187 tūkst. Lt), „Vandens kokybės gerinimas Plokščių kaimo vandenvietėje“ (203,8 tūkst. Lt), „Vandens kokybės gerinimas Užpjaunių kaimo vandenvietėje“ (203,8 tūkst. Lt), „Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Valiulių kaime“ ir kiti darbai, kurių iš anksto numatyti neįmanoma.
Gerbiami rajono žmonės, kaip matote ir suprantate iš šio straipsnio, mes nesame abejingi Jūsų gyvenimo kokybės gerinimui, dedame kuo daugiau pastangų, kad visi rajono gyventojai turėtų kokybiško vandens. Nuoširdžiai prašau kantrybės ir supratimo, nes ne visuomet pavyksta operatyviai pašalinti atsirandančius gedimus bei laikinus gyvenimo nepatogumus.

Su pagarba
Meras Juozas Bertašius