Pastaruoju metu spaudoje pasirodo straipsnių, kuriuose išsakyta daug netiesos, kritikos savivaldybės vadovų atžvilgiu. Ypač klaidingai visuomenei pateikiami faktai apie konkursų į vienas ar kitas pareigas savivaldybėje organizavimą. Mane, kaip rajono vadovą, labai žeidžia žurnalistų „pamąstymai“, kad be mano žinios net valytoja negali būti priimama į biudžetines įstaigas, kad aš noriu visur „prakišti“ savus, tai yra, Valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklausančius žmones.
     Gerbiami rajono žmonės, noriu Jums paaiškinti, kaip savivaldybėje organizuojami konkursai, kad Jūs galėtumėte susidaryti tikrą vaizdą ir nebūtumėte klaidinami. Pasidalinsiu mintimis apie daugiausia nesveikų diskusijų sukėlusius konkursus į Kidulių ir Šakių seniūnijų seniūnų vietą.
    Valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas reglamentuoja LR Valstybės tarnybos įstatymas ir LR Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, pretendentai turi išsilaikyti bendrųjų gebėjimų testą, o struktūrinių padalinių vadovai - dar ir vadovavimo gebėjimų testą. Bendrųjų gebėjimų tikrinimo data, laikas ir vieta, nesiejant su konkrečiu konkursu, skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje, kuriame yra numatyta data, laikas ir vieta. Konkursą rengianti įstaiga, šiuo atveju – savivaldybės administracija, organizuoja konkursą apie tai paskelbdama Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.

 

Pretendentai per 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo pradžios patys pateikia reikiamus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Konkursą organizuojanti įstaiga susipažįsta su kiekvieno kandidato pateiktais dokumentais, nustato, ar jie atitinka keliamus pareigybės aprašyme bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Su pretendentais bendraujama tik per sistemą, „gyvai“ kandidatas, atitinkantis bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pamatomas tik atėjęs į konkursą. Tad nesuprantu, kaip ir kokiais būdais aš galiu įtakoti „savus“ žmones, kaip rašoma spaudoje, jeigu viskas vyksta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą? Net ir labai norint neįmanoma to padaryti.   
     Konkursas Kidulių seniūnijos seniūno pareigoms užimti buvo paskelbtas 2014 m. kovo 31 dieną, o įvyko birželio 10 dieną. Dalyvauti konkurse norą pareiškė 16 pretendentų – tiek asmenų pateikė dokumentus, 4 asmenys dėl nežinomų priežasčių patys atsiėmė prašymus, 7 iš jų neatitiko pareigybės aprašyme nustatytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų. Konkurse galėjo dalyvauti 5 pretendentai, atitikę pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, išlaikę bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo gebėjimų testus, tačiau atvyko 3.
     Konkursas Šakių seniūnijos seniūno pareigoms užimti buvo paskelbtas 2014 m. liepos 10 dieną, konkursas įvyko spalio 2 dieną. Dokumentus pateikė 21 pretendentas, iš jų 7- neatitiko pareigybės aprašyme numatytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, 3 patys atsiėmė prašymus. 11 pretendentų atitiko šiuos reikalavimus, tačiau ne visi išlaikė vadovavimo gebėjimų testą. Tad šiame konkurse galėjo dalyvauti 6 pretendentai, į konkursą atėjo trys. Beje, šakiečių bendruomenės kvietimu su gyventojais susitikti turėjo drąsos tik vienas pretendentas į seniūnus - tai Dalius Jasevičius.    
     Vietos savivaldos įstatymo nuostatos numato, kad į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu. Konkurso atrankos komisiją sudaroma iš 7 narių, ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai. Noriu akcentuoti, kad rajono meras neįeina į komisiją kokioms nors pareigoms užimti. Vykstant konkursui daromas garso įrašas. Komisijos darbe stebėtojų teisėmis taip pat gali dalyvauti įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos atstovai, vieši juridiniai asmenys, 3 kiti visuomenės atstovai, prašymą stebėtojų teisėmis dalyvauti komisijos darbe pateikę konkursą organizavusiai įstaigai elektroniniu paštu per 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo dienos. Beje, kai vyko konkursas Šakių seniūnijos seniūno pareigoms užimti, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis nusišalino nuo komisijos pirmininko pareigų, nes su vienu iš pretendentų buvo galimai susijęs giminystės ryšiais. Tad konkursui vadovavo  administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis.
     Netiesa ir tai, kad aš dar prieš konkursą į Kidulių seniūniją su bendruomene atvežiau supažindinti būsimąjį Kidulių seniūną. Žurnalistai turėtų rašyti ne gandus, o teisybę, neiškraipyti faktų. Mūsų savivaldybėje yra tokia tradicija pristatyti naujus vadovus bendruomenei, bet tai daroma ne prieš konkursą, o kai žmogus, laimėjęs konkursą, pradeda dirbti. Seniūnas yra struktūrinio padalinio vadovas, tad darbdavys, šiuo atveju savivaldybės administracijos direktorius, pristato jį pirmąją darbo dieną kolektyvui. Aš asmeniškai  seniūnus pristatau bendruomenių susirinkimų metu, kur esu visada kviečiamas. Taip savo seniūnijose buvo pristatyti konkursą laimėję Kidulių seniūnas Mindaugas Mykolaitis bei Šakių seniūnas Dalius Jasevičius.
     O kalbant apie „savus“, tai iš 14 seniūnų tik du yra mūsų partijos - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos- nariai. Kalbant apie Šakių seniūną Dalių Jasevičių, noriu Jums priminti, kad jis nepriklauso jokiai partijai ir yra mamos – tremtinės sūnus. O su Kidulių seniūnu Mindaugu Mykolaičiu, kuris, beje, taip pat nepriklauso jokiai partijai, aš susipažinau jau po konkurso.
     Jeigu aš, rajono meras, pagal įstatymą galėčiau vadovauti konkursų organizavimo komisijai savivaldybėje, sudaryčiau sąlygas visiems norintiems stebėti, kaip konkursas vyksta. Tarp jų – ir visiems žurnalistams. Deja, to neleidžia įstatymas.
Pagarbiai,
Meras Juozas Bertašius