Vasario 16-oji – didžiausia ir brangiausia mūsų širdies šventė, mūsų valstybės atkūrimo diena. Ji – tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Vasario 16-ąją švenčiame kupini orumo ir pasitikėjimo savimi, išskleidę savo trispalvę, jaučiame vienybę ir susitelkimą, jaučiame vienas kito tvirtą petį ir palaikymą, nes mus vienija Lietuva.
Tegul Vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugelį metų. Tegul mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą. Tikiu, kad eidami geresnio ir drąsesnio gyvenimo keliu, liksime tokie pat stiprūs dvasia, vieningi darbais ir tikintys savo jėgomis. Kviečiu Jus, mielieji, ir kartu toliau kurti Lietuvą, puoselėti jos kalbą ir kultūrą. Savo gerais darbais rašykime Tėvynės istoriją, didžiuokimės būdami lietuviais! Prisiminkime Prezidento Antano Smetonos žodžius, kad „praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“.
Pagarbiai
Meras Juozas Bertašius