LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

                                                 ŠAKIŲ SKYRIUS

 

                             PROGRAMINĖS IDĖJOS TRUMPAI

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA – gilias tradicijas turinti politinė jėga, per daugelį metų neįsivėlusi į jokius skandalus. Mes visada darome tai, ką esame pažadėję. Esminiai ir nuoseklūs mūsų sąjungos siekiai:

  1. Sveikatos apsaugos sistemos perorientavimas į sveikos gyvensenos propagavimą, ligų profilaktiką, masinės kūno kultūros ir sporto plėtra;
  2. Lietuvos švietimo sistema – savarankiška gyvenimo gebėjimų, brandžių asmenybių ugdymas etnokultūros, ekologijos ir patriotizmo pagrindais. Mokyklų uždarymo stabdymas, liberalios krepšelių sistemos naikinimas;
  3. Mokestinės naštos mažinimas kultūros kūrėjams ir puoselėtojams;
  4. Atsakinga žemės ūkio politika ir atstovavimas regionų interesams. Žemės nuosavybė – tik Lietuvos piliečiams;
  5. Grįžtamosios migracijos skatinimas, sudarant sąlygas naujų darbo vietų kūrimui;
  6. Šeimų stiprinimo politika;
  7. Finansiškai savarankiška ir atsakinga savivalda;
  8. Sąlygų smulkiam ir vidutiniam verslui sudarymas;
  9. Morali politika. Sąlygų korupcijai išgyvendinimas;
  10. Jei kultūra ir švietimas, sveika gyvensena netaps mūsų valstybės, savivaldos ir bendruomenės didžiausiais prioritetais, mes ir toliau judėsime valstybės degradacijos kryptimi. Daugiau kaip 25 procentai šalies gyventojų emigravo, pusė likusiųjų abejoja, ar eitų ginti savo Tėvynės.

Laikas atsitokėti. Šalia tokia praraja, kad visos mūsų protėvių pastangos, kuriant ir ginant valstybę, gali nueiti perniek.

     MŪSŲ SĖKMĖ – JŪSŲ SĖKMĖ

Šakių skyriaus pirmininkas                                                           Juozas Bertašius