Ne kardo reikia šiandien – Valios
Išsaugoti vertybę Tautos solidarumo!
Galia – ne rankose Karaliaus –
Kiek davėm Lietuvai, tiek patys turim...
    (D.Rekis)

 

 

    Prieš 25-erius metus lietuvių tauta, būdama labai vieninga ir stipri, įvykdė tai, ko daugybę metų kantriai ir pasiaukojamai siekė tautos tėvai ir seneliai – iškovoti teisę turėti nepriklausomybę...
    Kartu su teise įgijome ir pareigą – pareigą nešti per pasaulį Lietuvos vėliavą – garbingai nešti, įveikiant kartu einančius sunkumus, nesuklumpant ant nepriteklių slenksčio, nepasimetant kantrybės ir ištvermės stygiaus kryžkelėse...
    Įveikėm, nesuklupom, nepasimetėm... Gal ne visiems tai buvo lengva... Gal kai kurie norėjo greitesnio kelio... Bet šiuo metu, kai mums artimų šalių žemes drebina grėsmės ir baimės, savos tautos susitelkimas ir laisvės didingumo dvasia yra ir turi būti itin stipri... Ir visada...
    O ir jauno, beveik kartu su nepriklausomybe gimusio poeto žodžiai nėra tušti ir beprasmiai – kiek davėm Lietuvai, tiek patys turim...
    Su artėjančia Kovo 11-ąja, gerbiami Šakių krašto žmonės!

Meras Juozas Bertašius