Esu šakietis, čia baigiau mokyklą, čia ir grįžau,  baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją. Visa mano darbinė veikla susijusi su žemės ūkiu ir kaimu. Pradėjau darbą gamyboje eiliniu specialistu, įgavau partirties, vėliau nepabijojau imtis savarankiškai ūkininkauti. Ūkininkaudamas laimėjau LR žemės ūkio rūmų skelbtą konkursą ir pradėjau  atstovauti  Šakių rajonui. Man visada rūpėjo žmonių problemos, pastebėjau, kad tik susibūrus į bendruomenę tampa lengvesnė kaimo žmonių rūpesčių našta. Tuo metu rajone kūrėsi modernūs  ūkiai, jiems reikejo kvalifikuotos pagalbos, reikėjo ginti ir atstovauti jų interesams, tad veiklos netrūko.

Pastebėję mano iniciatyvuma,  Šakių rajono žemdirbiai pasiūlė man tapti Šakių rajono žemdirbių asociacijos pirmininku, o vėliau imti ir vadovauti Šakių ūkininkų sąjungai. Buvau renkamas į rajono savivaldybės tarybą. Dirbau Ūkio komitete. Savivaldybės meras Juozas Bertašius pasiūlė mane dirbti jo  padėjėju ryšiams su kaimo bendruomenėmis ir žemdirbiais.  Visada būdamas šalia žmonių, spręsdamas žemdirbių problemas  pastebiu, kad Seime yra silpnai atstovaujama Lietuvos kaimui.  Mane jaudina didelė atskirtis tarp regiono ir didžiųjų miestų, kur suplaukia visos pagrindinės investicijos. Manau, kad žemės ūkis turi tapti strategine  šaka.  Svarbiausia problema žemės ūkyje – iškreiptos  rinkos sureguliavimas.

Važinėdamas po kaimus pastebiu, kaip jie nyksta. Čia ne vien savivaldybės problema, sudarykime žmonėms sąlygas, kad jie nenorėtų bėgti iš kaimo, kad jiems būtų prieinamos socialinės, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugos. Apmaudu, kad lig šiolei per mažai vertinami kaimo šviesuoliai, visuomenininkai. 

Šiandien savivalda yra tik skambus žodis. Realiai ji neturi jokių galių. Reikia suteikti daugiau savarankiškumo  savivaldybių taryboms bei bendruomenių taryboms.

 

 Manau, kad deramai atstovausiu savo krašto žmonėms. Tikiuosi Jūsų palaikymo.

Balsuokite už mane! Mano numeris – 35. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos numeris - 6     

Rimantas  Valiukas