Zemes ukio ministras

2017 m. kovo 17 d. lankėsi žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Svečias susitiks su rajono savivaldybės tarybos nariu, laikinai einančiu mero pareigas, Juozu Puodžiukaičiu, Šakių kultūros centre „Jaunystė“ su Šakių kultūros centro direktoriumi Raimondu Januševičiumi, rajono žemdirbiais. Buvo kalbama apie planuojamus pakeitimus 2014-2020 m. kaimo plėtros programos priemonėse (jaunieji ūkininkai, valdų modernizavimas, smulkūs ūkiai), aptartos paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus ir tiesioginių išmokų administravimo aktualijos, diskutuota pasėlių draudimo, valstybės dotacijos lėšų melioracijos statiniams skyrimo, paraiškų vertinimo, bendruomeninio verslumo ir kitais žemdirbiams aktualiais klausimais.