2017-03-20 saleje

2017 m. kovo 20 d. rajone lankėsi Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Svečiai susitiko su savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Elvydu Pauliukėnu, tarybos nariu, l.e. mero pareigas Juozu Puodžiukaičiu, LVŽS Šakių skyriaus pirmininku, Šakių cirko mokyklos direktoriumi Raimondu Januševičiumi, kurie kartu lankėsi Lekėčių, Kriūkų mokyklose, Lukšių V. Grybo gimnazijoje. Domėjosi mokyklų problemomis, atvežamų iš aplinkinių kaimų ir miestelių į mokyklas vaikų skaičiumi ir kitais klausimais. Po lankymosi mokyklose svečiai atvyko į Šakių savivaldybę, kurioje prie jų prisijungė Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Ministrė savivaldybės salėje susitikimo su rajono švietimo įstaigų vadovais.

Zemes ukio ministras

2017 m. kovo 17 d. lankėsi žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Svečias susitiks su rajono savivaldybės tarybos nariu, laikinai einančiu mero pareigas, Juozu Puodžiukaičiu, Šakių kultūros centre „Jaunystė“ su Šakių kultūros centro direktoriumi Raimondu Januševičiumi, rajono žemdirbiais. Buvo kalbama apie planuojamus pakeitimus 2014-2020 m. kaimo plėtros programos priemonėse (jaunieji ūkininkai, valdų modernizavimas, smulkūs ūkiai), aptartos paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus ir tiesioginių išmokų administravimo aktualijos, diskutuota pasėlių draudimo, valstybės dotacijos lėšų melioracijos statiniams skyrimo, paraiškų vertinimo, bendruomeninio verslumo ir kitais žemdirbiams aktualiais klausimais.

pyne 17 2

„Aukso paukštė“ – aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų bei jų vadovų apdovanojimas Lietuvoje, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai ir skatinti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose. Kovo 11 d. įteikta „Aukso paukštė“ Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupei "Pynė". Didžiuojamės turėdami tokį kolektyvą, nuoširdžiausi sveikinimai vadovei Vitalijai Venienei - R.Januševičius

 

kovo 11

Gerbiami Šakių krašto žmonės,

Mūsų atmintyje dar gyva Kovo 11 diena, kai 1990 metais Lietuvos Aukščiausioje taryboje buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas.

Prieš dvidešimt septynerius metus lietuvių tauta, būdama labai stipri ir vieninga, pasiekė tai, kuo galime džiaugtis ir šiandien – galimybę gyventi laisvoje Tėvynėje.

Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu prisiminti, kad gyvenimas laisvoje Lietuvoje pirmiausia reikalauja bendrų pastangų ir svarbių sprendimų, reikalauja mūsų pačių atsakomybės. Garbingai neškime per pasaulį trispalvę, įveikime nepriteklius, neišbarstykime meilės, kantrybės ir ištvermės kryžkelėse... Ir atsiminkime, kiek mes patys davėm ir duodam Lietuvai, tiek patys ir turim.

Gražios šventės.

Pagarbiai

Juozas Puodžiukaitis 

su-kovo-8

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi, kad galėtum būt saule.
Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme.
O Tu esi viskas drauge:
Tu esi moteris.

Savivaldybės tarybos narys laikinai einantis mero pareigas Juozas Puodžiukaitis

kovo 8

Skyriaus pirmininkas Raimondas Januševičius 

Klevelis

Naisių vasaros projektų mecenatas ir sumanytojas Ramūnas Karbauskis iniciavo konkursą "Gandrus pasitinkant-2016".
Už vaikų paskatinimą dalyvauti piešinių konkurse Ramūno Karbauskio pasirašytus padėkos raštus Raimondas Januševičius kovo 1 d. įteikė Gelgaudiškio "Šaltinio" spec. ugdymo centrui ir Šakių vaikų lopšeliui-darželiui "Klevelis".Prie padėkos raštų mažiesiems buvo išdalintos knygutės.

Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - minėjo visi rajono kampeliai. Pagerbti labiausiai savo kraštui nusipelnę žmonės, bažnyčiose aukotos šv. Mišios už Lietuvą, jos žmones, laisvę, aplankyti signatarų kapai.

1

Vasario16

„Praeities dvasia ir praeities auka įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“. Prezidentas Antanas Smetona

Mieli Šakių krašto žmonės,

nuoširdžiai sveikinu Vasario 16-osios – stiprybės, drąsos ir vilties dienos – proga. Linkiu puoselėti bendrumo jausmą, tegul niekada mūsų neapleidžia pilietiška dvasia, tolerancija vieni kitiems. Išlikime verti mūsų siektos laisvės kainos ir išsaugotų istorijos vertybių. Kovų už nepriklausomybę dovanos – mus visus vienijanti idėja, atgimimas, meilė, laisvė, išmintis, drąsa. Branginkime jas ir vieni kitus. Gražios šventės Jums ir Jūsų artimiesiems.

 

Pagarbiai

Rajono savivaldybės tarybos narys,

l.e. mero pareigas Juozas Puodžiukaitis

2017 m. vasario 10 d. Zanavykų muziejus šventė savo atkūrimo 30 metų veiklos sukaktį.
Zanavykų muziejaus kolektyvą su gražiu jubiliejumi atvyko pasveikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos atstovai, kiti svečiai. Laikinai Šakių rajono savivaldybės mero pareigas einantis Juozas Puodžiukaitis už rūpinimąsi krašto kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimu padėkos raštus įteikė Zanavykų muziejaus specialistei Elvyrai Jakienei, buvusiam muziejaus vadovui, muziejininkui Vidmantui Dėdynui bei Zanavykų muziejaus direktorei Rimai Vasaitienei.
muziejus jp

Sveikinimo žodį pasakė ir Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius.

muziejus rj