LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA – gilias tradicijas turinti politinė jėga, per daugelį metų neįsivėlusi į jokius skandalus. Mes visada darome tai, ką esame pažadėję. Esminiai ir nuoseklūs mūsų sąjungos siekiai:

Ratų ratais rieda mūsų Metai... Ratuos sėdi žmogus – linksmas, laimingas ar piktas... Džiaugiasi savo darbais, kasdienybės brydėn įspaustom savo pėdom... Liūdi dėl nesėkmių... Stebis taip greit augančiais ir, beje, tokiais pat gyvenimo ratais riedančiais savo vaikais...
Kas už naujo gyvenimo kelio vingio? Kas už posūkio prieky? Ką praeities dulkėm užklojo vakar, užvakar dienos ratai? Ką purvais šlapios žemės aptaškė?
Nei blogo, nei gero pamint nevalia... Nevalia ir dėl rytojaus gražesnės vilties neturėti... Kaip nevalia ir apie pavojus ar kliūtis pamiršti...
Tiesiog dabar atėjo tylių apmąstymų ir tikresnio tikėjimo laikas – dėl kažko naujo, gal dar net nepažinto... Dėl dar vienos naujos pradžios...
Mieli Šakių krašto žmonės! Jūsų gyvenimo ratams – tvirtumo! Jūsų gyvenimo metams – prasmės! Jūsų gyvenimo dienoms – šviesos!
O sielai? O sielai – ramybės!
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais Metais!

Savivaldybės meras                 Juozas Bertašius

Prieš paskutinįjį šiais metais rajono savivaldybės tarybos posėdį  savivaldybės tarybos narius aplankė Kalėdų senelis. Į rajono savivaldybę su dovanų maišu jis atkeliavo tiesiai iš Laplandijos. Svečias palinkėjo rajono valdžios atstovams gerų ateinančių metų, svarbių darbų, meilės artimam. Tarybos nariai kartu su Kalėdų seneliu įsiamžino prie simbolinio Metų rato, paskutines šių metų dienas skaičiuojančio savivaldybės mero Juozo Bertašiaus darbo kabinete. Metų rato autorė – mero pavaduotoja Rima Rauktienė.

 

Perskaitęs 2014 m. gruodžio 2 d. „Valsčiaus“ laikraštyje  Nr. 90 (2225) straipsnį „Menamas turistas ar ori senatvė“, pasirašytą rajono savivaldybės tarybos nario Bernardino Petro Vainiaus, labai nustebau ir susimąsčiau, kodėl straipsnio autorius pateikia tiek daug faktų, kurie neatitinka tikrovės?
     Didelį nusivylimą man kelia ir tai, kad gerb. tarybos narys B. P. Vainius šiame  straipsnyje skleisdamas netiesą klaidina rajono žmones.   
     Visų pirma, atstatydami kultūros paveldo objektus (dvarus, Zanavykų muziejaus pastatą Zypliuose ir kt.) lėšas gauname iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir jos negali būti panaudojamos kitos paskirties objektams, tarp jų – ir Kukarskės globos namams, renovuoti. Manyčiau, kad tarybos narys apie tai irgi turėtų žinoti. O lynų kelias per Nemuną Gelgaudiškyje kol kas   yra tik svajonė, šio projekto įgyvendinimui niekas lėšų dar neskyrė.

Lapkričio 20 d. įvyko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos posėdis. Informaciją apie Šakių rajono ateities perspektyvas susirinkusiems pateikė savivaldybės meras Juozas Bertašius. Jis priminė, kokius darbus planuojama užbaigti iki metų pabaigos, kas bus daroma ateinančiais, 2015 metais. Projektą „Integralios pagalbos namuose plėtra“ pristatė Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, informaciją apie Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centre „Šaltinis“ teikiamas paslaugas pateikė įstaigos direktorė Birutė Navikienė, apie „Sodros“ naujoves perskaičiuojant pensijas kalbėjo „Sodros“ darbuotoja Vida Sadauskienė Tarybos posėdyje dalyvavęs rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas priminė, kad meras pasirašė potvarkį dėl komisijos, kuri tikrins, kaip rajono gydymo įstaigų, prekybos centrų aplinka pritaikyta žmonėms su negalia, sudarymo. Pasak S. Rakausko, sunkią negalią turintiems asmenims yra užkirstas kelias patekti į daugelį

įstaigų, parduotuvių ir pan.

Rajono savivaldybėje lankėsi Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos auklėtiniai ir jų mokytoja Sigita Žaganevičienė. Moksleiviai dalyvavo pilietinėje pamokoje, kurią vedė rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius. Rajono vadovas apžvelgė svarbiausias rajono problemas, išsamiai kalbėjo apie švietimo būklę, atsakė į moksleivių klausimus. Gimnazistai apsilankė ir savivaldybės posėdžių salėje, pasėdėjo rajono tarybos narių kėdėse, domėjosi, kaip vyksta tarybos posėdžiai.

 

Galimybės neatsiranda iš niekur – jas reikia susikurti ir užsidirbti. Tai reikalauja atkaklumo ir drąsos.
(Indira Gandhi)

Gerbiami rajono verslininkai!
Sveikindamas Jus su Verslo diena, didžiuojuos Jūsų kasdieniu sunkiu triūsu ir kantrybe, darbais ir jų rezultatais, daugybei žmonių dovanota sėkme, atėjusia į kiekvieno jų namus darbo vietomis, materialine ir dvasine gerove, ramybe. Dėkoju už visa, kas Jūsų dėka sukurta mūsų nedidelio, bet gražaus ir kilnaus krašto vardan. Dėkoju už tai, ką Jūs susikūrėte ir sukūrėte.
Išminties ir stiprybės Jums, ir atkaklūs, ir drąsūs žmonės!

 

Pagarbiai
Meras Juozas Bertašius

Vėlinių išvakarėse rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, mero pavaduotoja Rima Rauktienė ir administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis aplankė Batiškių fašizmo aukų kapines, žydų, tremtinių bei kraštiečio, buvusio Seimo nario J. Basčio kapus. Rajono vadovai padėjo gėlių, uždegė žvakeles, atidavė pagarbą išėjusiems Amžinybėn.

 

 

 

Spalio 31-ąją Šakiuose buvo pašventinti nauji šeimyniniai Vaikų globos namai, kurių dalininkai yra Šakių evangelikų liuteronų religinė bendruomenė, jos diakonija VšĮ „Šakių sandora“ ir rajono savivaldybė. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 31-ąją evangelikai liuteronai mini Reformacijos dieną, kai į vieną bažnyčią atvyksta ir vyskupas, ir visų parapijų kunigai.  
Vaikų globos namai savo veiklą pradėjo Šakių evangelikų liuteronų parapijos kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva, kai 2005 metais persikėlė iš lopšelio- darželio „Klevelis“. Per devynerius gyvavimo metus pagalbos juose sulaukė beveik 300 tėvų globos netekusių vaikų. Šiuo metu čia gyvena 44 vaikai ir jaunuoliai, mažiausiam vos pusė metukų, vyriausiam – 18 metų. 

Pastaruoju metu spaudoje pasirodo straipsnių, kuriuose išsakyta daug netiesos, kritikos savivaldybės vadovų atžvilgiu. Ypač klaidingai visuomenei pateikiami faktai apie konkursų į vienas ar kitas pareigas savivaldybėje organizavimą. Mane, kaip rajono vadovą, labai žeidžia žurnalistų „pamąstymai“, kad be mano žinios net valytoja negali būti priimama į biudžetines įstaigas, kad aš noriu visur „prakišti“ savus, tai yra, Valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklausančius žmones.
     Gerbiami rajono žmonės, noriu Jums paaiškinti, kaip savivaldybėje organizuojami konkursai, kad Jūs galėtumėte susidaryti tikrą vaizdą ir nebūtumėte klaidinami. Pasidalinsiu mintimis apie daugiausia nesveikų diskusijų sukėlusius konkursus į Kidulių ir Šakių seniūnijų seniūnų vietą.
    Valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas reglamentuoja LR Valstybės tarnybos įstatymas ir LR Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, pretendentai turi išsilaikyti bendrųjų gebėjimų testą, o struktūrinių padalinių vadovai - dar ir vadovavimo gebėjimų testą. Bendrųjų gebėjimų tikrinimo data, laikas ir vieta, nesiejant su konkrečiu konkursu, skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje, kuriame yra numatyta data, laikas ir vieta. Konkursą rengianti įstaiga, šiuo atveju – savivaldybės administracija, organizuoja konkursą apie tai paskelbdama Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.