Vilniuje vykusioje respublikinėje Dainų šventėje „Čia – mano namai“ dalyvavo apie 40 mūsų rajono kolektyvų. Šokėjai, dainininkai, folkloro kolektyvų atlikėjai, cirko „Šypsena“ atstovai, rajono teatro kolektyvai įsipynė į bendrą šventinių renginių juostą.
Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius vienus kolektyvus į dainų šventę išlydėjo Šakiuose, o kitus aplankė sostinėje. Rajono vadovas liaudies meno puoselėtojams linkėjo gražios šventės ir kad Lietuva būtų tikrai jaukiais ir šiltais namais.

 

Liepos 3 d. rajono vadovas Juozas Bertašius, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis bei Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės meru Ričardu Juška, administracijos direktoriumi Petru Vainausku bei Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėju Arūnu Čepuliu. Susitikimo metu buvo aptartas rengiamas projektas „Panemunių parkų ekologinio (pažintinio) turizmo ir viešojo aktyvaus poilsio infrastruktūros tvari plėtra“, kurio tikslas - sujungti lyno keliu Gelgaudiškio dvarą su Panemunės pilimi.

 

    Čia mano namai – iš širdies į širdį šiuos žodžius siunčia, petys į petį šiais žodžiais remiasi kiekvienas lietuvis, šiomis dienomis gimtosios šalies sostinės erdves užpildydamas skambia daina, grakščiu šokiu, raiškiu žodžiu, giliu jausmu...

    Čia mano namai – tokios dvasios vedini mūsų tautos didžiavyriai kovojo už savąją Tėvynę, tokiai dvasiai vyraujant buvo vainikuotas suvienytos Lietuvos Karalius Mindaugas.

   Mieli Šakių krašto žmonės, tegul mums niekada nepritrūksta drąsos veikti, jėgos dirbti, išminties mąstyti, padorumo gyventi vardan Lietuvos ir Lietuvoje. Juk čia mūsų namai...

     Su Valstybės diena!

Pagarbiai,

Meras Juozas Bertašius

Sekmadienis, birželio 22 –oji, šv. Jono Krikštytojo parapijai buvo ypatinga diena – buvo paminėtas klebono kun. Sigito Matusevičiaus 25–asis kunigystės jubiliejus ir vikaro kun. Armino Lukoševičiaus išleistuvės į mokslus Romoje. Taip pat buvo minimi tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai ir Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (devintinės).

Sudarge paminėta 42-oji Kalbos diena, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo ir lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo 110-osioms metinėms. Renginys prasidėjo knygnešio kunigo Martyno Sederevičiaus kapo miestelio kapinėse lankymu. Čia apie iškilųjį kraštietį kalbėjo mokytoja Alberta Dragūnaitienė, Seimo narys, kalbininkas Arvydas Vidžiūnas, poeto Justino Marcinkevičiaus eiles skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Vėliau Kalbos dienos dalyviai, nepabūgę lietaus ir vėjo, aplankė Sudargo piliakalnius. Po to visi rinkosi Sudargo miestelio centre, prie „Plunksnelės“ – simbolinio akmens, skirto kalbos sergėtojams. Čia susirinkusius sveikino Sudargo seniūne Rita Grigaitienė, mintimis dalinosi mokytoja Irena Prūsaitienė, Sudargo pPo šventų mišių, kurias miestelio bažnyčioje už gimtąją kalbą ir kalbininkus aukojos klebonas V. Golinas, Kalbos dienos dalyviai susirinko etnografinėje suvalkiečio sodyboje Pervazninkuose. Čia buvo prisimintas K. Donelaitis ir lietuviško žodžio kelias.

 Šakių rajono savivaldybė apdovanota Auksine krivūle – kaip savivaldybė, kultūros puoselėtoja 2013 metais. Tai aukščiausias savivaldybės įvertinimas už kultūros paveldo objektų atstatymą (renovavimą) ir tiesiogiai už kultūros puoselėjimą ne tik rajone, respublikoje, bet ir už jos ribų.
 Aš manau, kad tai visų mūsų, Zanavykijos krašto žmonių, didis įvertinimas. Kiek čia gyvena žmonių, tiek yra atskirų nuomonių, minčių, vertinimų, yra pritariančių ir kritikuojančių.
 Šis apdovanojimas paliečia kiekvieną iš mūsų, nežiūrint, kokį darbą dirbame, kokiam politiniam judėjimui priklausome. Kiekvienas iš mūsų esame prisidėję prie mūsų krašte esančių dvarų ar kitų kultūros objektų atstatymo darbų. Jeigu kam nors atrodo, kad šiuos darbus galėjo atlikti ar projektus įgyvendinti atskiri žmonės ar asmenybės – iš tiesų taip nėra.
 Visų projektų įgyvendinimo variklis yra rajono savivaldybės taryba, savivaldybės administracija, jos specialistai ir, žinoma, visa bendruomenė – prisidedantys ne tiktai savo pritarimu, bet ir savo indėliu. Visi projektai įgyvendinami skiriant lėšų iš savivaldybės biudžeto, kurios surenkamos kiekvienam iš mūsų mokant valstybei įvairius mokesčius, kurių tam tikra dalis paliekama savivaldybei biudžeto sudarymui.

2014-06-11 Kaune vyko LVŽS tarybos išplėstinis susirinkimas. Kuriame Šakių skyrių atstovavo Rimantas Valiukas ir Kęstutis Smirnovas. Susirinkimo metu buvo aptarta rinkimų rezultatai ir pasiruošimas savivaldos rinkimams. Susirinkimo metu LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis įteikė Šakių skyriaus naujam nariui Kęstučiui Smirnovui narystės pažymėjimą. Taip pat Kęstutį pasveikino ir LR Seimo narė Rima Baškienė.

 

 

 

 

Dunda traukiniai... Nei minty, nei laike nesustoja... Ir iš šimtų krūtinių išsiveržia „ Lietuva, tėvyne mūsų...“

Birželio 14 d

Nuo birželio 5 dienos rajono savivaldybės administracijoje nedirba vyresnysis specialistas Robertas Kazimieras Čiulkinys. Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius padėkojo buvusiam civilinės saugos specialistui už beveik keturis dešimtmečius, atiduotus vietos savivaldos institucijoms, už kruopštumą ir atsakingumą, už pareigingumą ir tikrą valstybės tarnautojo statuso suvokimą. R. K.Čiulkinį pasveikino ir Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas V. Rekešius.

 

 

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos ugniagesių komandai perduotas naujas priešgaisrinis automobilis „Iveco Magirus“. Šis pirkinys, kaip ir dar šį mėnesį Šakių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą pasieksianti nauja transporto priemonė, yra baigiamieji projekto „Šešupės upės baseino gamtosaugos situacijos gerinimo stiprinant priešgaisrinę teritorijos saugą“ darbai.

Šis projektas, pasak jo vadovo, savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus vedėjo Vito Girdausko, yra pirmasis projektas Europoje, stiprinantis priešgaisrinę saugą tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje. Kaimynai jau naudojasi galinga priešgaisrine transporto priemone, o mūsų rajoną ji pasieks kiek vėliau. Atsižvelgiant į keletą pagrindinių veiksnių – gaisringumą, gyventojų skaičių bei faktą, kad projektas siejo dvi valstybes, bendru sutarimu buvo nuspręsta naująjį automobilį skirti pasienio zonoje įsikūrusiai Kudirkos Naumiesčio ugniagesių komandai.