Spausdinti

Programinės idėjos trumpai

Lietuva – natūraliausia, švariausia, sveikiausia Europos šalis, kur žmogaus ir gamtos darna kuria sveiką, dvasiškai ir materialiai turtingą visuomenę.

 1. Sveikatos apsaugos sistemos perorientavimas į sveikos gyvensenos propagavimą, ligų profilaktiką, masinės kūno kultūros plėtra.
 2. Lietuvos švietimo sistema - savarankiško gyvenimo gebėjimų, brandžių asmenybių ugdymas etnokultūros, ekologijos ir patriotizmo pagrindais. Mokyklų uždarymo stabdymas, liberalios krepšelių sistemos naikinimas.
 3. Mokestinės naštos mažinimas kultūros kūrėjams ir puoselėtojams.
 4. Atsakinga žemės ūkio politika ir regionų interesų atstovavimas. Žemės nuosavybė – tik Lietuvos piliečiams.
 5. Maksimalus apsirūpinimas vietiniais maisto, energijos ir vartojimo resursais. Jokių nuolaidų GMO korporacijoms.
 6. Lietuvos energetinė nepriklausomybė tik per atsinaujinančius šaltinius. Ne – Visagino atominės elektrinės projektui.
 7. Grįžtamosios migracijos skatinimas, sudarant sąlygas naujų darbo vietų kūrimui.
 8. Šeimų stiprinimo politika.
 9. Finansiškai savarankiška ir atsakinga savivalda.
 10. Sąlygų smulkiam ir vidutiniam verslui sudarymas.
 11. Morali politika. Sąlygų korupcijai išgyvendinimas.
 12. Žmogaus gyvenimo kokybės suderinimas su gamtos interesais.